Welkom op de officiële website van de Zaligverklaringszaak

Welkom op de officiële website van de Zaligverklaringszaak

De stichting “Mgr. Boleslas Sloskans” is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die gevestigd is in België en die officieel erkend is op 10 november 1994. Ze beoogt vooral om de persoon van Mgr. Sloskans bekend te maken. De Belgische bisschoppenconferentie heeft ze op 15 april 1999 herkend als actor van het zaligverklaringsproces van Mgr. B. Sloskans.

De voorzitter van de stichting is Mgr. Stefaan van Calster, de vicevoorzitter is Eerwaarde heer Pascal-Marie Jerumanis, die ook de huidige postulator is van het proces, en de secretaresse is mevrouw Lelde Briede.

D’autres membres: l’archimandrite Claude Robinet, S.J., Mme Véronique Bontemps, l’Abbé Jean-Pascal Duloisy, l’Abbé André Marie Jerumanis, l’Abbé Stefan Scheevers, l’Abbé Jacques Grubben.