Welkom op de officiële website van de Zaligverklaringszaak

Welkom op de officiële website van de Zaligverklaringszaak

De website van Stichting Sloskans is eigendom van Stichting Sloskans. Als zodanig wordt zij beschermd door de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom. De website en alle onderdelen ervan (afbeeldingen, video’s, artikelen, downloadbare documenten, enz.) zijn dus eigendom van de Stichting Sloskans. Elke reproductie, aanpassing, vertaling, gebruik of overdracht van deze elementen, in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.

Stichting Sloskans kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualisering van de informatie op deze website. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Stichting Sloskans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Stichting Sloskans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van deze website. Dit omvat schade veroorzaakt door virussen.

De Stichting Sloskans verbindt zich ertoe de geldende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming na te leven.

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat persoonlijke informatie kan worden verzameld op deze site, via contactformulieren of via computersystemen voor het tellen en controleren van het verkeer op de site. De Stichting Sloskans verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden door te geven.

Alle gebruikers hebben het recht op toegang tot en rectificatie van de hen betreffende informatie door contact op te nemen met de uitgever op het volgende adres
Stichting Sloskans
Abt Pacal-Marie Jérumanis, vice-voorzitter
Rue du Séminaire, 11B
5000 Namen

Stichting Sloskans wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het privacybeleid van websites waarnaar zij hyperlinks legt.