Welkom op de officiële website van de Zaligverklaringszaak

Welkom op de officiële website van de Zaligverklaringszaak

Gebed om genaden te verkrijgen
door de voorspraak
van de eerbiedwaardige bisschop Boleslas Sloskans

 

God, onze Vader,

U hebt ons de eerbiedwaardige bisschop Boleslas Sloskans gegeven…
als een nederige getuige van de liefde van uw Zoon die zichzelf opgaf voor ons.

Trouw aan zijn bisschoppelijk motto Hostia pro fratribus – « Offerande voor zijn broeders »,
Bisschop Sloskans getuigde van de liefde van de Goede Herder
in de extreme omstandigheden van zijn gevangenschap,
maar ook door zichzelf te consumeren in het gewone leven.

Door zijn voorspraak, geef ons de genade die we vragen,
bezield door de sterke wens dat hij spoedig zalig wordt verklaard.

Onze Vader… Wees gegroet Maria… Eer aan de Vader…

Imprimatur
Mechelen, 6 september 2012
Aartsbisschop André-Joseph Léonard van Mechelen-Brussel