Welkom op de officiële website van de Zaligverklaringszaak

Welkom op de officiële website van de Zaligverklaringszaak

1

"De vrede die de Here Jezus brengt is de vrede in God, de vrede van God.
Geen macht kan het wegnemen of vernietigen."

2

"De roeping viel op mij, de verloren zoon, en door Gods voorzienigheid
werd ik priester en bisschop."

3

"Het offer van Christus gaat door tot het einde van de wereld.
Hij gaat door met de priesters naar zijn hart."

4

In gevangenschap:
"Ik ben zo blij dat ik nu klaar ben om alle mannen lief te hebben...
zelfs degenen die geen liefde lijken te verdienen.
Zij zijn de meest ongelukkigen."

5

"Bid met een geloof dat bergen verzet,
hoop tegen hoop."

6

"Je moet getuigen van het geloof naar buiten toe...
Dit vergt veel opoffering en lijden,
zelfs de gift van ons leven."

7

"Ik heb geen wrok tegen hen die mij vervolgden...
Ik heb geen haat tegen hen:
Ik heb ze altijd als mijn broers beschouwd."

8

"Maria draagt altijd al haar kinderen in haar hart...
Ze houdt van hen met hetzelfde hart waarmee ze hield
en houdt nog steeds van haar zoon Jezus."

9

"De mensen zullen naar ons komen
als dragers van vreugde."

10

"Om onze machteloosheid en ons niets te erkennen,
onze afhankelijkheid van God erkennen... :
zonder dit kunnen we niet echt nederig zijn.

11

"De gemeenschap der heiligen is voor mij een bron
dat mijn geestelijk leven vult en zoveel geluk geeft in het centrum van mijn leven:
in het Eucharistisch offer."

previous arrow
next arrow

“Hostia pro fratribus” , een leven aangeboden voor de broeders…

 

Bisschop B. Sloskans, geboren in 1893 en overleden in 1981, begon zijn bisschopsambt in de context van vervolging tegen het geloof in God. Sloskans begon zijn bisschopsambt in de context van vervolging tegen het geloof in God. De eerbiedwaardige bisschop leed uit liefde voor Christus en zijn Kerk, eerst in de Sovjet-kampen en vervolgens tijdens de deportatie naar Siberië. Na zijn bevrijding diende hij in Letland, en daarna 35 jaar in België. Door zijn leven op te offeren voor zijn broeders, was bisschop Sloskans een levend beeld van de goede herder, zachtmoedig en nederig van hart. Voor ieder van ons kan hij een vriend, een broer, een vader worden.

Zaak voor de zaligverklaring van de Eerwaarde Bisschop Boleslas Sloskans

Het kaartje

mei-augustus 2022 (27)

 

« Mensen, de film is geweldig! »

 

Op 31 augustus vieren wij de geboortedag van bisschop Sloskans in Tiltagals (nu Stirniene). Dat was in 1893, 129 jaar geleden. Volgens de Juliaanse kalender die toen in het Russische Rijk van kracht was, was het 19 augustus. Volgens dezelfde kalender vond de doop plaats op 24 augustus in de oude kerk van Stirniene. Volgens geloofwaardige getuigenissen is de doopvont van de oude kerk bewaard gebleven en staat hij bij de ingang van de nieuwe kerk.

 

        Download het kaartje

« Een bisschop naar Gods hart » 

Een documantaire over Mgr B. Sloskans , 57 min., realisatie P. M. Jerumanis, R. Briede, H. van Ruymbeke (MEDIEL), Belgie 2018.

De DVD kan worden besteld bij de Sloskans Stichting.

Trailer van de film