Laipni lūgti beatifikācijas lietas oficiālajā tīmekļa vietnē

Laipni lūgti beatifikācijas lietas oficiālajā tīmekļa vietnē

Sloskānu fonda tīmekļa vietne ir Sloskānu fonda īpašums. Tādējādi to aizsargā Beļģijas tiesību akti par intelektuālo īpašumu. Tādējādi tīmekļa vietne un visas tās sastāvdaļas (attēli, videoklipi, raksti, lejupielādējami dokumenti utt.) ir Sloskāna fonda īpašums. Jebkāda šo elementu reproducēšana, adaptēšana, tulkošana, izmantošana vai pārsūtīšana jebkādā elektroniskā vai mehāniskā veidā ir aizliegta bez Fonda skaidras iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Sloskāna fonds nevar garantēt šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas pilnīgumu, precizitāti vai pastāvīgu atjaunināšanu. Šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Sloskāna fonds neuzņemas atbildību par šajā tīmekļa vietnē publicētās neprecīzās vai nepilnīgās informācijas sekām.

Sloskāna fonds neuzņemas nekādu atbildību par šīs tīmekļa vietnes izmantošanas (vai nespējas to izmantot) sekām. Tas attiecas arī uz vīrusu izraisītiem bojājumiem.

Sloskana fonds apņemas ievērot spēkā esošos tiesību aktus par privātumu un datu aizsardzību.

Lietotāji apzinās un piekrīt, ka šajā vietnē var tikt vākti personas dati, izmantojot kontaktformas vai datorsistēmas, kas paredzētas vietnes datplūsmas skaitīšanai un uzraudzībai. Sloskāna fonds apņemas nepārsūtīt šo informāciju trešām personām.

Visiem lietotājiem ir tiesības piekļūt jebkurai informācijai, kas uz tiem attiecas, un labot to, sazinoties ar izdevēju, izmantojot šādu adresi.
Sloskānu fonds
Abats Pacal-Marie Jérumanis, viceprezidents
Rue du Séminaire, 11B
5000 Namur

Sloskana fonds atsakās no atbildības par to tīmekļa vietņu privātuma politiku, uz kurām tas izveido hipersaites.