Laipni lūgti beatifikācijas lietas oficiālajā tīmekļa vietnē

Laipni lūgti beatifikācijas lietas oficiālajā tīmekļa vietnē

Bīskapa Sloskāna bīskapa devīze ir « Hostia pro fratribus« , « upuris par saviem brāļiem« . Bīskaps Sloskāns iecerēja savu bīskapa kalpošanu izdzīvot konfigurācijas perspektīvā Kristum, kurš upurēja sevi par pasaules pestīšanu. Šis moto ir arī izteikti Euharistisks.

Par to liecina arī viņa bīskapa ģerbonis. Ģerbonis ir sadalīts divās daļās ar zelta ševronu, kas simbolizē Kristus godību.

Augšējā daļa ir sarkana un atgādina viņa asinis. Uz šī sarkanā fona ir divi dēlīši, kas atgādina par Jēzus nāvi pie krusta, kurš bija īstais pashas jērs. Jņ.ev.19:33 un 36 lasām: « Kad tie nāca pie Jēzus, tie redzēja, ka Viņš jau miris, bet kājas Viņam nelauza. […] Tas viss notika, lai piepildītos Raksti: Neviens no viņa kauliem netiks salauzts. Šis citāts apvieno Ps 34:21 par cietēju taisno un 2.Moz.gr.12:46 par pashas jēru (« tev nebūs salauzt viņa kaulus »).

Ģerboņa apakšējā daļa ir zilā krāsā un simbolizē debesis, kurās tagad valda jērs. Uz šī zilā fona mēs redzam jēru virs apokalipses grāmatas, kas apzīmogota ar septiņiem zīmogiem, kurus tikai jērs varēja atvērt, lai atklātu pestīšanas laiku un to pabeigtu. Atcerēsimies himnu, ko divdesmit četri vecākie dziedāja Jēra priekšā: « Tu esi cienīgs saņemt grāmatu un salauzt tās zīmogus, jo tu esi nokauts un ar savām asinīm esi izpircis Dievam cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un nācijām » (Atkl.5:9).